درباره مادانشگاه آزاد اسلامی (استان مازندران) دارای 14 واحد و 3 مرکز آموزشی فعال می باشد .
ایمیل : mjsupport8@gmail.com • نویسنده :
 • تاریخ : 11:6 - شنبه 1393/07/19
بسمه تعالی کسب رتبه های ممتاز ، وزین ومتنوع قرآنی کشوری توسط استادان ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در بخش شفاهی نوزدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت به فرهیختگان دانشگاهی استان مبارک باد. درخشش 5 ستاره قرآنی استاد ودانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در بخش شفاهی نوزدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت کشوری بر فرهیختگان دانشگاهی استان مبارک باد. 1-محمد مهدی شمس ناتری رتبه اول قرائت (تحقیق) اساتید واحد چالوس 2- سمیه شوشتری رتبه اول حفظ 10 جزء دانشجویان واحد ساری 3- محمد محسنی رتبه دوم حفظ 20 جزء اساتید واحد بهشهر 4- محمد رضا شعبانی رتبه سوم قرائت (ترتیل) اساتید واحد چالوس 5-نسیبه گلین مقدم رتبه سوم قرائت (ترتیل ) دانشجویان واحد رامسر ضمناً کسب رتبه های چهارم حفظ کل دانشجویی توسط خانم سمیه ولیخانی ورتبه پنجم حفظ 5 جزء دانشجویی توسط خانم صغری شاکری از واحد ساری مایه مباهات جامعه قرآنی می باشد. شعبانی دبیر شورای قرآن وعترت
دسته بندی : فرهنگی • نویسنده :
 • تاریخ : 10:49 - سه شنبه 1393/06/11

دکترنیازآذری رییس واحد ساری وعضو کمیته شورای راهبردی فرهنگی واجتماعی ضمن نثار درودو صلوات به روان شهداء وامام راحل (ره) به بیان نکات ارزنده فرهنگی واجتماعی پرداخت واشاره نمود:در تمام دنیا تغییر وتحولات و مبنای حکومت ها براساس فرهنگ نبوده است مگر در صدر اسلام وسپس انقلاب اسلامی ایران برهمین اساس ....


دسته بندی : • نویسنده :
 • تاریخ : 9:0 - دوشنبه 1393/04/02
 

مشخصات فردی:

 احمد شاهورانی سمنانی

 وضعیت تحصیلی:

 کارشناسی دانشگاه تهران  1343-1347

 کارشناسی ارشد(مدرس ریاضیات) دانشگاه تربیت معلم   1348-1350

 دکتری دانشگاه ساتمپون انگلستان   از1353 تا1356                           

فعالیت های پژوهشی

حدود بیش از 30 مقالهISI، ISC، علمی پژوهشی داخلی وخارجی

1-    مقالات علمی و پژوهشی داخلی

-       اهمیت کاربرد ریاضی و جایگاه آن در برنامه درسی ریاضی در ایران-1388- احمد شاهورانی

-       بررسی باور دانش آموزان درباره کار گروهی حل مساله ریاضی-1388- احمد شاهورانی وسایر همکاران.

-       علل افت تحصیلی درس ریاضی سال اول متوسطه مناطق غرب گیلان- فصل نامه علمی و تخصصی ریاضیات کاربردی- احمد شاهورانی و همکاران

-       تجسم فکری،روش های دیداری و تاثیر آن بر آموزش به ویه آموزش ریاضی-1384-احمد شاهورانی و سایر همکاران

-استدلال واثبات در ریاضیات دبیرستان با استانداردهایNCTM در سه دوره آموزش ایران از سال1340 تا کنون- فصلنامه علمی وتخصصی ریاضیات کاربردی- احمد شاهورانی و همکاران

-   شناخت وطبقه بندی انواع اشتباهات دانش آموزان د رحل مسائل ریاضی- پذیرش برای فصلنامه علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان1390-احمد شاهورانی و همکاران

-     تاثیر جمله بندی های مجدد زمینه ای، مفهومی ترکیبی آنها بر حل انواع مسائل کلامی ریاضی- پذیرش برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در شماره42 تابستان1390- احمد شاهورانی و همکاران

-       گراف، ابزاری کم نظیر برای آموزش بازنمایی ومدل سازی، پایه پیش دبستانی تا12- پذیرش برای فصلنامه علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان 1389- احمد شاهورانی وهمکاران

-       بررسی فرآیند تغییر ادراک معلمان  در دوره ها یرشد حرفه ای در جبر به عنوان حساب تعلیم یافته- پذیرش برای فصلنامه علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان1390- احمد شاهورانی و همکاران

-       1- مقالاتISI، ISC  وعلمی و پژوهشی خارجی:

The use of computer in mathematics education and problem solving focusing o the theory of learner orientation-2012- ahmad shahvarani et,al

Fundamentals of principles and objectives of teaching mathematics in education-2012- ahmad shahvarani et,al

Study on effect of using concept mapping in educational programs plan on learning progress of students in mathematics course-2012- ahmad shahvarani et,al

Application of cooperative learning method in geometry instruction-2012-ahmad shahvarani et,al

Effects of mathematics educatiin base on meta cognitive methods in physics and chemistry-2012- ahmad shahvarani et,al

Animation and its application in trigonometry instruction-2012- ahmad shahvarani et,al

Reinforcement of basic math skills through educational game-2011,2012- ahmad shahvarani et,al

Effects of instruction and allocation of meta cognitive skills in mathematics on self regulation growth-2012- ahmad shahvarani et,al

The role of intelligent instruction on deep learning in mathematics-2012- ahmad shahvarani et,al

Examining performance of students in learning mathematics using smart board-2012- ahmad shahvarani et,al

Preparing elementary  teachers to foster functional thinking-2011- ahmad shahvarani et,al

Study the efficiency of geogebra software in better understanding of mathematical concepts-2012- ahmad shahvarani et,al

Scaffolding effective method for mathematical learning-2012- ahmad shahvarani et,al

The relationship between different kinds of students errors and the knowledge required to solve mathematics word problems-2012- ahmad shahvarani et,al

The examining two approaches for faci, itating the process of arithmetic word problems solving-2011 ahmad shahvarani et,al

The effective facrors in amounr of education teachers record and students knowledge in the evaluation of mathematics-accepted in February 2012 in journal ttem- ahmad shahvarani et,al

Graph theory: standard point of(NCTM)-accepted in January 2009 in international journal of mathematical sciences and engineering applications-ahmad shahvarani et,al

 Wise decision in mathematics education-2009- ahmad shahvarani et,al

 Analyzing some Iranian high schoolteachers beliefs on mathematics mathematics learning and mathematics teaching-2007-ahmad shahvarani et,al

 The importance of mathematecs application and its place in mathematics curricclum in iran-2010- ahmad shahvarani et,al

Super efficiency in data envelopment analysis: application to gas companies-2009- ahmad shahvarani et,al

2-   مقالات کنفرانس:

Situated decision making in mathematics education-2008- ahmad shahvarani et,al

 Modelung and representing mathematical ideas by graph-2001- ahmad shahvarani et,al

 Graph theory is an appropriate toll for reading students to standard of national council of American teachers of mathematics 2010- ahmad shahvarani et,al

Mathematic application in secondary schools of iran-1992- ahmad shahvarani

 The place of geometry in mathematics curriculum-1998- ahmad shahvarani

 The place of trigonometry in secondary schools in iran-2002- ahmad shahvarani

 Teaching education in iran-2004- ahmad shahvarani

 The place of logic in secondary school mathematics in iran-1994- ahmad shahvarani

 -       تاثیر دیدگاه های مختلف فلسفی در آموزش ریاضی-شهریور1386- احمد شاهورانی

 -       تغییر برنامه آموزش ریاضی(فاکتورهای مهم)-بهمن1378-احمد شاهورانی

 -       تصمیم گیری های هوشمند در آموزش ریاضیات- مرداد1387- احمد شاهورانی و سایر همکاران

 -       منشا ریاضیات از دو دیدگاه حرکت جوهری ملاصدرا  وریاضیات متجسم- مرداد1387- احمد شاهورانی و سایر همکاران

 -       گراف ها، ابزاری کم نظیر برای استاندارد بازنماییNCTM و آموزش مدل سازی در مدرسه- مرداد1387- احمد شاهورانی و سایر همکاران

   تالیفات

 1- کتاب ریاضیات مهندسی

 2- کتاب مدل سازی  وریاضی در حال چاپ

فعالیت های فرهنگی- سیاسی

 1-    عضو انجمن اسلامی جوانان                                    از سال1342 الی1346

 2-    عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران                            از سال1343 الی1347

3-    عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم                     از سال1348 الی1350

4-    عضو انجمن اسلامی ایرانیان در دانشگاه ساتمپتون           از سال1353 الی1356

5-    رئیس و عضو انجمن اسلامی ایرانیان دانشگاه ساتمپون     از سال1358 الی1361

 6-   عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان                               از سال1357 تاکنون

7-    عضو هیات دبیران جامعه اسلامی دانشگاهیان در بعضی مقاطع  واکنون شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاهیان

 8-   دروس حوزوی

 سطح  وخارج فقه  از سال1340 تا1346

 


دسته بندی : نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه درمازندران • نویسنده :
 • تاریخ : 7:11 - چهارشنبه 1393/03/21

 

       شصت و هشتمین ­جلسه­ شورای معاونین پژوهش و فناوری  واحدها و مراکزآموزشی  

           دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران  ـ  دوشنبه 29/02/93 واحد جویبار

    

        جلسه­ معاونین پژوهش­وفناوری ­استان مازندران سـاعت10روز دوشنبه29/02/93 با حضورآقایان دکترصالحی معاون هماهنگی دانشگاه آزاداسلامی استان مازندران ، دکترجانبازقبادی رئیس واحد جویبار ، دکترفلاح رئیس­کمیته پژوهش وفناوری استان و معاونین­ و مسئولین پژوهش وفناوری واحدها و مراکزآموزشی استان مازندران در واحد جویبار برگزارگردید.

    ـــ‌  ابتدا پس­ازتلاوت آیاتی چند ازکلام ا..مجیدآقای دکترجانبازقبادی رئیس واحدجویبار ضمن­خیر مقدم به­آقای دکترصالحی ، معاونین و مسئولین پژوهش و فناوری واحدها و مراکزآموزشی استان گفتند پژوهش سبب تقویت روحیه علمی ، فرهنگی ، آموزشی می­شود و اگر روحیه پژوهش محوری تقویت شود می­تواند تولید ثروت کند وامیدواریم با انعطاف پذیری در بخشنامه های پژوهشی و تشکیل شرکت های دانش بنیان در سطح واحدها بتوانیم به منابع مالی جدیدی غیراز شهریه برسیم.

      ـــ  آقای مهندس معصومی معاون پژوهش­وفناوری واحدگزارش­کاملی­از فعالیت های پژوهشی واحدشامل تعداد مقالاتISI ، علمی- پژوهشی  ،کنفرانس­ها و همایش­های ملی و استانی ، تالیف کتاب ، طرح­ های پژوهشی ، آزمایشگاه­ها وکارگاه­ها و باشگاه پژوهشگران جوان را ارائه دادند .

      ـــ آقای دکتر صالحی معاون هماهنگی استان ضمن خیرمقدم به معاونین وتشکراز میزبانی واحد جویبار وآقای دکترجانباز قبادی رئیس واحد تاکید کردند برنامه های دانشگاه­آزاداسلامی برتوسعه کیفی است و اولویت آن با اقتصاد دانش بنیان است لذا استان مازندران با تشکیل­کمیته اقتصادی برای تجاری سازی تولیدات خود و تبدیل علم به ثروت و ارتباط دانشگاه و صنعت و استفاده از ایده ها و تفکرات متخصصین تلاش می­کند، معاونین پژوهشی باید تلاش کنند تا فعالیت­های علمی اساتید از حالت تئوری محض خارج شود و منجر به دستاوردهای عملی شود وسپس نکاتی را متذکرشدند همانطور­که در جلسات قبل اشاره شد وضعیت  طرح های پژوهشی بلاتکلیف مشخص­شود وتلاش­کنید تا طرح های­کاربردی در دانشگاه اجراشود وطرح­های برون دانشگاهی در اولویت قرارگیرد ، از انتشارکتاب وتشویق مقالات با محتوی ضعیف جلوگیری کنید ، درمورد پایان نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری نیز موظف به اجرای کامل بخشنامه ها هستیم .

      ـــ  آقای دکتر فلاح رئیس­کمیته معاونین پژوهش و فناوری استان ضمن گزارشی از تلفیق و تائید پیش بینی بودجه سال 1393 واحدها و مراکزآموزشی استان مازندران نکاتی در مورد نمایشگاه دستاورد واحدهای دانشگاهی همزمان با سالروز تاسیس دانشگاه ، طرح­های پژوهشی ، گرفتن درجه علمی پژوهشی مجلات از وزارت علوم تا آبان ماه سال جاری وهمچنین تاکید بر پرداخت سهم­صندوق پژوهشی سازمان مرکزی نحوه تائید بودجه پژوهشی­سال1392 واحدها ومراکزآموزشی­استان را بیان کردند.

 

 

 

 

       ـــ   سپس معاونین و مسئولین ­پژوهش و فناوری واحد ها و مراکز مسائل و مشکلات خود را درخصوص شرکت­ های دانش

بنیان  و مراکز رشد ، حق­الزحمه اساتید راهنما و مشاور ، تجاری سازی و منابع درآمدی دانشگاه ، تشویق مقالات ، پایان نامه ها ،

تشکیل بانک اطلاعات پژوهشی ، تجدید نظر در خصوص برخی از بخشنامه های پژوهشی دانشگاه وچگونگی اجرای پژوهانه

نکاتی را بیان کردند که از سوی آقایان دکتر صالحی و دکتر فلاح پاسخ های لازم داده شد .

 

                                            جلسه ساعت 13 با ذکر صلوات به کار خود پایان داد


دسته بندی : • نویسنده :
 • تاریخ : 9:3 - یکشنبه 1393/03/18

سی و دومین جلسه شورای معاونین  آموزشی و دانشجویی واحدها و مراکز آموزشی
دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران
یکشنبه 21/2/93 واحد بابل

 

سی و دومین جلسه شورای معاونین آموزشی و دانشجویی استان مازندران بصورت مشترک با معاونین آموزشی و دانشجویی و با حضور دکتر صالحی معاون هماهنگی استان مازندران. حجت­الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ابراهیمیان رئیس واحد بابل، دکتر پاشا رئیس کمیتة دانشجویی استان مازندران، مهندس پورکلهر مدیر آموزشی و مهندس احمدی مدیر دانشجویی استان و با حضور معاونین آموزشی و دانشجویی واحدها و مراکز استان روز یکشنبه 21/2/93 در واحد بابل برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر ابراهیمیان با تبریک میلاد حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر و خیرمقدم به حضار با نقل روایتی از امام علی (ع) به اوصاف مدیران موفق پرداختند و توصیه­هایی را درخصوص ارتقاء حوزه آموزشی و دانشجویی ارائه داشتند.

در ادامه جلسه آقای دکتر صالحی با تبریک خجسته میلاد مولی الموحدیدن حضرت علی (ع) و تشکر از میزبانی واحد بابل ضرورت برگزاری جلسات مشترک آموزشی و دانشجویی در استان را حوزه کاری مشترک، تعامل بیشتر و کاهش بار مالی عنوان داشتند. سپس مواردی به شرح ذیل متذکر شدند.

1- با توجه به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده و تأکید ریاست عالی دانشگاه در این راستا مبنی بر تشکیل شرکت­های دانش­بنیان لازم است معاونین محترم و از صاحب نظران و اهل فن جهت رشد و توسعه اقتصادی واحدها و تبدیل علم به ثروت و تجاری­سازی استفاده نمایند.

2- معاونین محترم آموزشی و دانشجویی با عنایت به شرایط موجود لازم است ارتباط بیشتری با مدیران خارج از سیستم دانشگاه برقرار کرده و به سوی طرح­های پژوهشی کاربردی و برون دانشگاهی بروند تا وابستگی کامل به شهریه دانشجویی کاهش یابد و 12 درصد درآمد غیر شهریه تحقق یابد.

3- درخصوص احکام معاونین لازم است معاونین محترم گزارشی از عملکرد به، همراه طرح و برنامه آینده حوزه مربوط را به کمیتة انتصابات استان ارسال نمایند تا براساس آن تصمیم­گیری شود.

4- تمامی استادان برای تدریس باید مجوز داشته باشند لذا در ایام تابستان اساتید مربوط را معرفی تا سیکل قانونی اخذ مجوز را طی نمایند.

5- با استادان تمام وقت و مدعو، معاونین محترم هر ترم جلسه گذاشته و مشکلاتشان را بررسی و شما هم انتظارات دانشگاه را بیان نمایید.

6- تا حد امکان تدریس معاونین در بعدازظهر و خارج از ساعت اداری برگزار گردد.

7- با توجه به در پیش بودن فصل تابستان، معاونین محترم دانشجویی آمادگی لازم برای انجام تعمیرات و رفع نقص سلف سرویس، خوابگاه دانشجویی با هماهنگی حوزه عمرانی انجام دهند.

8- به واحدها و مراکز آموزشی توصیه می­شود از ادامه تحصیل اعضای هیأت علمی و مدرسین حق­التدریس در همان واحد جلوگیری نمایند.

در بخشی دیگر معاونین حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر درخصوص دستور جلسه پرداختند و سپس آقای دکتر صالحی به مسائل و مشکلات طرح شده از سوی معاونین آموزشی و دانشجویی پاسخ دادند.

جلسه رأس ساعت 30/12 با ذکر صلوات خاتمه یافت.


دسته بندی : • نویسنده :
 • تاریخ : 9:1 - یکشنبه 1393/03/18

صورتجلسه شورای رؤسای واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران

واحد آیت­ ا... آملی- 15/2/93

جلسه رؤسای واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران روز دوشنبه مورخ  15/2/93 ساعت 10 صبح با حضور آقای دکتر شاهورانی نماینده تام­الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران، آقای دکتر صالحی معاون هماهنگی استان مازندران رؤسای واحدها و مراکز آموزشی در سالن کنفرانس واحد آیت­ا... آملی برگزار گردید. در ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام­ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی، آقای دکتر لاریجانی رئیس واحد آیت­ا... آملی ضمن خیرمقدم به دکتر شاهورانی و دکتر صالحی و همینطور رؤسای واحدها و مراکز آموزشی، ماه رجب را تبریک گفته و از برکات و رحمت این ماه نکاتی را مطرح کردند، سپس گزارشی از وضعیت واحد آیت­ا... آملی و فعالیت­های انجام شده طی یکسال گذشته دادند و پیشنهاداتی درخصوص شرکت­های دانش­بنیان، طرح­های پژوهشی، دانشگاه­های کار آفرین و برگزاری کمیسیون معاملات ارائه دادند. سپس دکتر صالحی معاون هماهنگی استان مازندران ضمن تشکر از میزبانی واحد آیت­ا... آملی و خیرمقدم به آقای دکتر شاهورانی نماینده تام­الاختیار رئیس دانشگاه و رؤسای واحدها و مراکز آموزشی هفته معلم و ماه رجب را تبریک گفته ایشان اشاره کردند سال 93 برای دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است از این جهت که مقام معظم رهبری در ابتدای سال، سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند که یکی از وجوه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی اقتصاد دانش­بنیان است که مقوله فرهنگی زیربنای آن است. وی با اشاره به تشییع پیکر دو شهید گمنام در واحد ساری بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی امسال در راستای تحقق شعار سال در حوزه فرهنگی و اجتماعی برنامه­های متنوعی را در دستور کار خود دارد. صالحی دانشگاه آزاد اسلامی را طلایه­دار برنامه­های فرهنگی در سطح دانشگاه­ها دانست و بیان کرد: بودجه امسال معاونت فرهنگی تقریباً هشت برابر سال گذشته شده است. وی با بیان این که امسال باید 12 درصد بودجه واحدهای دانشگاهی از محلی غیر از شهریه دانشجویان تأمین شود، افزود: این مبلغ باید از طریق شرکت­های دانش­بنیان تأمین شود و باقی آن مربوط به سایر فعالیت­های اقتصادی دانشگاه است. صالحی با اشاره به نقش شرکت­های دانشگاه­بنیان در کاربردی کردن و تجاری­سازی پژوهش­ها تصریح کرد: رؤسای واحدها تمام تلاش خود را برای راه­اندازی شرکت­های دانش­بنیان انجام دهند. وی با اشاره به چشم­انداز دانشگاه تصریح کرد: طرح­های پژوهش محور، فعال کردن واحدها در تابستان، مهارت­­ محوری، آموزش بانوان خانه­دار و ... از بخشنامه­هایی هستند که انتظار می­رود همه واحدها آن­ها را جدی بگیرند.

سپس دکتر شاهورانی نماینده تام­الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران از میزبانی واحد آیت­ا... آملی و حضور رؤسای واحدها و مراکز آموزشی تشکر کردند. دکتر شاهورانی در ابتدا ضمن تبریک ماه رجب درخصوص ولایت و ولایت معنوی و مقام معلم مطالبی را مطرح کردند. وی با بیان این که ولایت معنوی یعنی مظهریت صفات خدا گفت: هر انسانی که مظهریت بالاتری داشته باشد یعنی صفات بیشتری از صفات خداوند در او تجلی پیدا کند، می­تواند بر دیگری ولایت داشته باشد. شاهورانی با اشاره به این که اگر کسی ولایت معنوی نداشته باشد نمی­تواند در راس حکومت قرار گیرد، اذعان داشت: اساس تمام ولایت­ها ولایت معنوی است. دکتر شاهورانی با بیان این که اگر معلمی دارای این صفات نباشد نمی­تواند ادعا کند تعلیم و تزکیه را با هم دارد افزود: اگر انسانی بگوید من علی را دوست دارم و صفات غیر خدایی در او وجود داشته باشد انگار که دروغ گفته است. شاهورانی با اشاره به این که بزرگترین مسوولیت ما در دانشگاه مسوولیت فرهنگی است، تأکید کرد: علمی که انسان را به خدا نرساند علم نیست. وی با اشاره به تأکید دکتر میزراده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مسألة فرهنگی در دانشگاه بیان کرد: همان­گونه که مقام معظم رهبری نیز بیان داشتند طرح­های اقتصادی اگر موفق نباشد قابل ترمیم و جبران است اما درباره مسائل فرهنگی این­گونه نیست. ایشان با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: زیربنای اقتصاد مطلوب فرهنگ اسلامی است فرهنگی که با اسراف و تبذیر مخالف است و بر صرفه­جویی و درست مصرف کردن تأکید دارد، فرهنگی که به تولید و اتکا به توانمندی­های داخلی استوار است. شاهورانی از تشکیل شورای اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران خبر داد و بیان داشت: هر یک از واحدها افراد کارآفرین و استادانی که دانشگاه، صنعت و اقتصاد را خوب می­شناسند را برای تشکیل شورای اقتصاد به هیأت امنا معرفی کنند. وی تصریح کرد: رؤسای واحدها راهکارهای لازم برای راه­اندازی شرکت­های دانش­بنیان و مراکز رشد را بررسی کنند تا با تولید محصولات بتوانند بخشی از هزینه­های واحد دانشگاهی خود را تأمین کنند.

سپس رؤسای واحدها و مراکز آموزشی مطابق دستور جلسه دیدگاه­های خود را مطرح کردند که دکتر شاهورانی به آنان پاسخ دادند و راه­کارهای عملی نیز پیشنهاد شد.

جلسه مقارن با اذان ظهر و ذکر صلوات و اقامه نماز جماعت پایان یافت.


دسته بندی : • نویسنده :
 • تاریخ : 7:45 - چهارشنبه 1393/03/07

بسمه تعالی

پنجاه وهشتمین جلسه شورای راهبردی فرهنگی استان مورخ 1/2/93-واحدسوادکوه

 پس از تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید،دکتراحمدی ریاست محترم واحد سوادکوه،ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی درسالی که از  سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی معرفی شده است تأکید کردند

 دکتر صالحی معاون هماهنگی  ورئیس شورای راهبردی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان:

  ضمن تبریک ایام خجسته ومیلاد با سعادت حضرت زهراء (س) از ریاست واحد سوادکوه وحجت الاسلام والمسلمین غفاری  معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  وحاضران در جلسه تقدیر وتشکر نمودند.ایشان ضمن مثبت ارزیابی  کردن کارنامه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور و استان درسال92اظهار کردند.

   در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به نام اقتصادو فرهنگ، با عزم ملی ومدیریت جهادی مطرح گردید  یقیناً برای موفقیت در عرصه  فعالیت های فرهنگی دانشگاه مدیریت جهادی وعزم ملی را می طلبد.

   دکترصالحی در ادامه برنامه های فرهنگی ذیل را یادآور ومورد تأکید قرار دادند:

1-اجراء وگزارش مصور وبه موقع  از عملکرد واحد یا مرکز با توجه  به مفاد بخشنامه ها ودستورالعمل های فرهنگی که از سوی معاونت محترم فرهنگی واجتماعی دانشگاه ارسال می­گردد.

2-همکاری وتعامل تمامی حوزه ها در واحدها ومراکز دانشگاهی در راستای ارتقاء ونیل به شکوفایی فرهنگی واقتصادی .

3-نظارت جدی در برقراری نظم وانضباط در برگزاری مسابقات کتبی قرآن وعترت (استادان ودانشجویان) مورخ 2/2/93

4- حضور کلیه منتخبین واحدهای دانشگاهی در بخش مسابقات شفاهی در سطح استان که مورخ 8/2/93 در واحد قائم شهر برگزار می­گردد وانعکاس این برنامه از طریق رسانه های محلی واستانی

5-در خصوص بودجه فرهنگی سال 93، چگونگی هزینه کرد در هرمحوری در فرم معین شده است.حتماً مفاد بخشنامه  هزینه کردها مورد توجه قرار گیرد.

6- داوری مسابقات شفاهی قرآن وعترت درحد امکان از داوران داخل استان استفاده گردد.

7-برنامه های فرهنگی اعم ازهمایش ها، نشست های علمی ودوره های آموزشی با دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تعامل وهمکاری نموده وگزارش مصور را به معاونت فرهنگی دانشگاه، استان ودفتر نمایندگی مقام معظم رهبری  ارسال نمایند.

8-مسئولان فرهنگی بویژه واحدهای مشارکت کننده در روز برگزاری همایش استانی « سبک زندگی امام حسن عسکری (ع)» در واحد ساری شرکت نمایند.

9-کلیه واحدهای دانشگاهی ملزم هستند عملکرد اقامه نماز در سال92 را در قالب فرم های ارائه شده از سوی ستاد اقامه نماز استان ومعاونت محترم فرهنگی دانشگاه مطابق دستور العمل جدیدتکمیل ودر موعد مقرر به دانشگاه آزاد اسلامی استان  مازندران تحویل  نمایند.

 دکتر صالحی در پایان از واحدهای میزبان ومشارکت کننده در برگزاری همایش ها ومسابقات شفاهی قرآن وعترت تقدیر وتشکرنمودند. وبار دیگر به ارسال گزارش عملکردها تأکید کردند.

 

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای غفاری معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به بیان روایتی از آن حضرت به عنوان راهکار مقابله با مشکلات زندگی پرداختند وسپس برنامه های فرهنگی ذیل را پیشنهاد دادند.

1-در خصوص اردوی استانی ویژه اساتید منتخب علمی، فرهنگی وپژوهشی که مقرر شده در خرداد ماه توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار گردد.از مسئولین دفاتر فرهنگ اسلامی خواستار ارائه تألیفات، گواهی ها ، اختراعات وتشویق اساتید در این عرصه به دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری شدند.

2-برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان روزنامه نگاری، هنرهای تجسمی وغیره ویژه دانشجویان واساتید

3- دیدار با عالمان دینی، برگزاری اردوی سیاحتی وزیارتی ویژه اساتید، دانشجویان وکارکنان

درادامه این جلسه آقای  شعبانی دبیر شورای قرآن وعترت  استان موارد ذیل را مطرح نمودند.

1-در خصوص مصاحبه متقاضیان تدریس درس آشنایی با قرآن وعترت در سال93، مقرر شدآنهایی که در سال گذشته  به آنها نوبت نرسید ویا جدیداً متقاضی هستند مصاحبه این افراد درتابستان پس از ماه مبارک رمضان در یکی از واحدهای دانشگاهی استان
برگزار­گردد.

2-در خصوص نوزدهمین جشنواره هنر وادبیات دینی کلیه واحدهای دانشگاهی آثار خود را قبل از 16/2/92 به دبیر شورای
قرآن  وعترت تحویل نمایند.

3-در مسابقات بخش کتبی قرآن وعترت در تاریخ 2/2/93 رأس ساعت 10 در کلیه واحد های دانشگاهی برگزار می­گردد،لطفاً مسئولین کانون قرآن وعترت  نسبت به حضور حداکثری شرکت کنندگان اقدام لازم را به عمل آورند و پاسخنامه را تا تاریخ 3/2/93 تحویل دبیر شورای قرآن وعترت نمایند.

مصوبات

1-در خصوص برگزاری همایش ها، نشست های تخصصی  با عنوان شعار سال کلیه واحدهای دانشگاهی بصورت درون واحدی
می توانند برگزار کنند ودر خصوص برگزاری در سطح استانی چنانچه معاونت فرهنگی دانشگاه عناوینی را تعیین نمایند، اقدام خواهد شدودر غیر اینصورت در جلسات بعدی شورای فرهنگی وراهبردی استان عناوین همایش ها ونشست ها وواحدهای میزبان تعیین خواهند شد..

2- در خصوص بخشنامه اعتکاف ارسالی از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه، نیزمقرّر گردیدکلیه واحدهای دانشگاهی نسبت به
اطلاع رسانی دقیق زمینه حضور دانشگاهیان را فراهم آورندواقدامات لازم را جهت برگزاری آن بصورت شهرستانی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی انجام داده وپس از پایان گزارش مصور آن را به دانشگاه آزاد اسلامی استان ارسال نمایند.

3- درخصوص بخشنامه ارسالی از معاونت فرهنگی در خصوص برگزاری ویژه برنامه ها به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری (ره)

مقررگردید کلیه واحدهای دانشگاهی مطابق با مفاد بخشنامه ارسالی نسبت به انجام برنامه ها اقدام وگزارش مصور آن را به دانشگاه آزاد اسلامی استان ارسال نمایند.

4-کلیه واحدها ومراکز دانشگاهی ملزم هستند درخصوص تکمیل فرم های هزینه کرد سالانه اعتبارات خود عطف به نامه شماره 21383/11 مورخ 7/2/93 سرپرست اداره کل طرح وبرنامه فرهنگی(موجود در سامانه آمار واطلاعات فرهنگی)، حداکثر تا تاریخ 15/2/93 اقدام وبه دانشگاه آزاد اسلامی استان ارسال نمایند.  جلسه مقارن با اذان ظهر با ذکر صلوات پایان یافت        


دسته بندی : • نویسنده :
 • تاریخ : 17:37 - سه شنبه 1392/10/03

جلسه­کمیته معاونین پژوهش­ و فناوری منطقه3  با حضور دکترواشقانی فراهانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه­آزاداسلامی ، دکترحسینی مدیرکل امورپژوهشی ، دکترثمری مدیرکل دفترارتباط باصنعت وجامعه ، دکترصحافی مدیرکل فن­آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه­آزاداسلامی ، دکتر شاهورانی رئیس منطقه ، دکترصالحی دبیرمنطقه ، دکترمتولی رئیس واحد نـور ، آقای فلاح رئیس­کمیته پژوهش وفناوری منطقه و معاونین­ و مسئولین پژوهش وفناوری واحدها و مراکزآموزشی منطقه در واحد نـور برگزارگردید.


دسته بندی : صورتجلسات • نویسنده :
 • تاریخ : 17:23 - سه شنبه 1392/10/03

جلسه کمیته طرح و برنامه و بودجه منطقه3 با حضورآقایان ، دکتر صالحی دبیرمنطقه3 و رئیس­کمیته طرح و برنامه بودجه منطقه ، مهندس بدیعی مدیرکل دفترطرح وبرنامه و بودجه دانشگاه­آزاداسلامی، دکتر احمدی رئیس واحد سـوادکوه ، فلاح دبیرکمیته طرح وبرنامه وبودجه ، دکتر مظلومی ، مهندس ابراهیمی ، یزدانی ، دکتر پاشا اعضای کمیته طرح وبرنامه و بودجه منطقه و کدخدایی کارشناس دفترطرح و برنامه و بودجه سـازمان مرکزی روز سه شنبه 21/08/1392 در  واحد سـوادکوه تشکیل شد.


دسته بندی : صورتجلسات • نویسنده :
 • تاریخ : 11:50 - سه شنبه 1392/10/03

محمد شفیعی تیلکی

رئیس اداره حقوقی

شماره تماس:۳۴۰۹۸۶۰-۰۱۵۱


دسته بندی : حقوقیآخرین مطالب

» کسب رتبه های ممتاز ( شنبه 1393/07/19 )
» پنجاه و نهمین جلسه شورای فرهنگی استان در واحد ساری برگزار شد. ( سه شنبه 1393/06/11 )
» نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران ( دوشنبه 1393/04/02 )
» شصت و هشتمین ­جلسه­ شورای معاونین پژوهش و فناوری واحدها و مراکزآموزشی ( چهارشنبه 1393/03/21 )
» سی و دومین جلسه شورای معاونین آموزشی و دانشجویی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استان ( یکشنبه 1393/03/18 )
» صورتجلسه شورای رؤسای واحدها و مراکز آموزشی استان مازندران واحد آیت¬ا... آملی- 15/2/93 ( یکشنبه 1393/03/18 )
» پنجاه وهشتمین جلسه شورای راهبردی فرهنگی استان مورخ 1/2/93-واحدسوادکوه ( چهارشنبه 1393/03/07 )
» شصت و ششمین ­صورتجلسه­کمیته معاونین پژوهش و فناوری منطقه3 آذر ماه سال ۹۲ در واحد نـور ( سه شنبه 1392/10/03 )
» یازدهمین صورتجلسه کمیته طرح و برنامه و بودجه آبان ماه سال 92 در واحد سـوادکوه ( سه شنبه 1392/10/03 )
» حقوقی ( سه شنبه 1392/10/03 )
» آموزش نیروی انسانی ( سه شنبه 1392/10/03 )
» اداری و مالی ( سه شنبه 1392/10/03 )